Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: «آلن راپیپورت»، دبیر بخش اقتصاد سیاسی نیویورک‌تایمز، طرح جدید ترامپ برای کاهش مالیات بر سود سرمایه‌ای را به چالش کشیده است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

آلن راپیپورت «آلن راپیپورت»، دبیر بخش اقتصاد سیاسی نیویورک‌تایمز، طرح جدید ترامپ برای کاهش مالیات بر سود سرمایه‌ای را به چالش کشیده است.

Image
chevron_left رادیو گفت‌و‌گو

یک کارشناس مالیاتی لزوم اجرای قانون مالیات بر دارایی ثابت را متذکر شد و افزود: کسی که یک واحد 50 متری دارد تاکسی که صدها واحد تجاری و اداری دارد، هر دو باید به طریق صحیح مالیات بپردازند.

Image
chevron_left رادیو گفت‌و‌گو

یک کارشناس مالیاتی لزوم اجرای قانون مالیات بر دارایی ثابت را متذکر شد و افزود: کسی که یک واحد 50 متری دارد تاکسی که صدها واحد تجاری و اداری دارد، هر دو باید به طریق صحیح مالیات بپردازند.

مشاهده صفحه:     1