date_range پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ access_time ۱۲:۲۳:۰۰ ق.ظ
تعداد 2 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

تخریب 20 هزار متر از ایران مال

تخریب 20 هزار متر از ایران مال

شهردار منطقه 22 اظهار کرد: از مجتمع «ایران مال» در قالب جریمه و عوارض رقمی حدود 500 میلیارد تومان اخذ شده و به حساب شهرداری تهران واریز شده است. برخی قسمت‌ها تخریب شده و تخریب بخش‌هایی هم باقیمانده است.

سرویس جامعه جوان آنلاین:  علی نوذرپور درخصوص سرانجام اجرای حکم مجتمع تجاری ایران‌مال که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای تخلفاتی شناخته شده بود، گفت: حکم در حال اجراست و تنها اجرای یک بخش‌هایی از آن باقیمانده است. وی گفت: اولین بخش از اجرای حکم موضوع جریمه‌ای بود که این مجتمع باید پرداخت می‌کرد و رقمی معادل ۳۰۰میلیارد تومان که این عدد به صورت نقد از سوی ایران‌مال به حساب شهرداری تهران پرداخت شد.
نوذرپور خاطر نشان کرد: علاوه بر این جریمه خود شهرداری منطقه ۲۲ هم در بررسی‌هایش برای این مجتمع ۲۰۰میلیارد تومان عوارض در نظر گرفته بود که این رقم هم از سوی مالک مجتمع پرداخت شده است. شهردار منطقه ۲۲ افزود: تا این لحظه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری مرکز از سوی ایران‌مال پول واریز شده و موجب شد کل بودجه شهرداری منطقه ۲۲ تا پایان سال از محل این جریمه محقق شود. نوذرپور گفت: در حکم صادرشده بخشی از این مجتمع حدود ۲۰ هزار مترمربع که به صورت خلاف ساخته شده بود، باید تخریب می‌شد که تخریب بخش عمده‌ای از آن انجام گرفت و بخش‌های کمی از آن باقیمانده است. وی افزود: ایران مال موظف به تامین پارکینگ هم شده بود که این اقدام هم آغاز شده و در دست انجام است.
شهردار منطقه ۲۲ افزود: یکی دیگر از وظایفی که ایران‌مال به عهده داشت و باید انجام می‌داد، رفع تصرف از زمینی بود که به کارگاه ساختمانی تبدیل شده بود، اجرت‌المثل آن محاسبه و حدود سه میلیارد تومان دریافت شد. نوذرپور گفت: فکر می‌کنم تا دو هفته آینده کل حکم به اجرا خواهد رسید.
نمایش موجودیت‌ها