date_range پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ access_time ۱۲:۱۶:۰۱ ق.ظ

سفر نخست‌وزیر ژاپن از آغاز تا پایان

سفر نخست‌وزیر ژاپن از آغاز تا پایان
منبع خبر: تابناک

شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن امروز به‌به تهران سفر کرد تا درباره مناقشات و تنش‌های به وجود پیرامون برجام و میان ایران و آمریکا گفت وگو کند و در عین حال طرفین در نود سالگی روابط دوجانبه، درباره توسعه این روابط سخن بگویند. سفیر نخست‌وزیر ژاپن را از استقبال رسمی توسط همتایش حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در سعدآباد تا نشست خبری پس از مذاکرات دوجانبه را در تابناک می‌بینید.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز به به تهران سفر کرد تا درباره مناقشات و تنش‌های به وجود پیرامون برجام و میان ایران و آمریکا گفت و گو کند و در عین حال طرفین در نود سالگی روابط دوجانبه، درباره توسعه این روابط سخن بگویند. سفیر نخست وزیر ژاپن را از استقبال رسمی توسط همتایش حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سعدآباد تا نشست خبری پس از مذاکرات دوجانبه را در تابناک می‌بینید.
ویدئو‌ها
نمایش موجودیت‌ها